Apoptoza i kaspazy w chorobach neurodegeneracyjnych ad 5

Odwrotnie, w półcieniu niedokrwiennym stopień deprywacji energii nie jest tak poważny, ponieważ naczynia poboczne zaopatrują region w natlenowaną krew. W tym przypadku komórka musi osiągnąć krytyczny próg urazu, aby aktywować kaskadę kaspazy. Jednak zanim ten próg zostanie osiągnięty, kompromis w energetyce neuronalnej może spowodować dysfunkcję komórek przed śmiercią komórki. To, co określa próg w danej komórce, nie jest znane. Niemniej jednak istnienie progu daje możliwość ratowania komórek w półcieniu poprzez odwrócenie początkowego deficytu neurologicznego spowodowanego dysfunkcją komórek. Czynniki sprzyjające przeżyciu mogą podnieść próg, o czym świadczą eksperymenty z hamowaniem kaspazy opisane powyżej oraz w badaniach, w których równowaga pomiędzy członkami rodziny Bcl-2 była transgenicznie manipulowana.68,69 Tkanka mózgowa chroniona przez modulację aktywacji kaspazą jest niezmiennie półcieniem44,64,66,68 Przewlekłe choroby neurodegeneracyjne
Śmierć komórek w przewlekłych chorobach neurodegeneracyjnych często występuje w wyniku mutacji jednego lub kilku genów. Ta zmiana genetyczna zmienia funkcję produktu genu w sposób, który ma szkodliwy wpływ na komórkę. Czynniki środowiskowe zostały również obciążone w przewlekłej neurodegeneracji, ale przyczyna wielu takich zaburzeń pozostaje nieznana. Opiszę kluczową rolę rodziny kaspaz w dwóch chorobach, ALS i chorobie Huntingtona. Istnieją dowody sugerujące, że kaspazy odgrywają rolę w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona i otępieniu związanemu z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności. 62,2,2,73 Przyczyna selektywnej śmierci neuronów ruchowych w ALS lub średnich neuronów kolczastych w prążkowie w chorobie Huntingtona są w większości przypadków niezrozumiałe. To pytanie jest przedmiotem intensywnych badań.
ALS
ALS charakteryzuje się progresywną i swoistą utratą neuronów ruchowych w mózgu, pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. [74] Średni wiek zachorowania wynosi 55 lat, a średnia długość życia po wystąpieniu objawów klinicznych wynosi 4 lata. Jedynym uznanym leczeniem ALS jest riluzol, którego stosowanie przedłuża przeżycie jedynie o około trzy miesiące. Opisano rodzinne i sporadyczne postacie choroby. Historia naturalna i nieprawidłowości histologiczne w tych dwóch formach ALS nie są rozróżnialne.
Mutacja w genie kodującym dysmutazę ponadtlenkową (SOD1) została zidentyfikowana u 10 procent pacjentów z rodzinnym ALS.75 U myszy transgenicznych eksprymujących ludzki zmutowany gen SOD1, zespół rozwija się z wieloma cechami ALS, w tym specyficzną śmiercią komórkową silnika. neurony, postępujące osłabienie i przedwczesna śmierć76. Te mysie modele ALS i innych myszy z dodatkowymi mutacjami związanymi z ALS w SOD1 są skutecznymi narzędziami do badania mechanizmów molekularnych i farmakoterapii dla ALS.38,67,77 Pierwsze dowody rola kaspazy w chorobie neurodegeneracyjnej pochodziła z eksperymentów, w których mysz ALS krzyżowano z mysią wyrażającą zmutowany gen kaspazy 1, który hamował kaspazę w neuronach61. W porównaniu z myszami eksprymującymi tylko zmutowany transgen SOD1, myszy wyrażające zarówno zmutowany transgen SOD1, jak i zmutowany transgen kaspazy miały czas przeżycia większy o 9 procent, a postęp choroby był spowolniony o więcej niż 50 procent.
[hasła pokrewne: transport medyczny łódź, usg łódź prywatnie, klinika stomatologiczna częstochowa ]
[hasła pokrewne: kaspazy, zakrzepica kafeteria, kompas będzin ]