Choroba Alzheimera i choroba Parkinsona ad 6

Znaczenie .-synukleiny znacznie wzrosło dzięki odkryciu, że ciała Lewy ego i neuryty Lewy ego występujące w chorobie Parkinsona ogólnie zawierają agregaty .-synukleiny 54,55 (Figura 4). Cząsteczki białka .-synukleiny mają tendencję do tworzenia się w oligomery in vitro; białka niosące mutacje missense Ala53Thr i Ala30Pro wydają się być jeszcze bardziej podatne na takie działanie Chociaż badanie rodzin z wczesną postacią choroby Parkinsona dowodzi, że nieprawidłowa .-synukleina może powodować chorobę, nadal nie jest jasne, czy włókienka zagregowanej .-synukleiny, jak widać w ciałach Lewy ego i neurytach Lewy ego, odgrywają krytyczną rolę częściej występujące postacie choroby Parkinsona lub po prostu są wskaźnikiem leżącym u podstaw procesu patogenetycznego. Ciała Lewy ego dodatnie dla .-synukleiny znajdują się nie tylko w różnych podnukleotach istoty czarnej, locus ceruleus i innych jądrach pnia mózgu i talii u pacjentów z chorobą Parkinsona, ale także w bardziej rozproszonym rozkładzie, w tym w korze pacjenci z chorobą Parkinsona, a także u pacjentów z otępieniem rozproszonego typu ciała Lewy ego. 57,58 Zagregowana .-synukleina w gleju jest również cechą atrofii wielu układów, 59 prowadzącej do powstania nowego terminu nosowego . synukleinopatia w odniesieniu do klasy chorób neurodegeneracyjnych związanych z zagregowaną .-synukleiną.60
Autosomalny recesywny młodzieńczy parkinsonizm to kolejny genetyczny zespół neurologiczny, który dostarczył ważnych informacji na temat choroby Parkinsona. Autosomalny recesywny młodzieńczy parkinsonizm jest stosunkowo rzadkim zespołem, który ma wiele cech parkinsonizmu, w tym reakcję na lewodopę i utratę neuronów nigrostriatalnych i locus ceruleus, ale ma bardzo wczesny początek (przed 40 rokiem życia), powolny kliniczny kurs rozciąga się na wiele dziesięcioleci, a nie ma ciał Lewy ego ani neurytów Lewy ego podczas autopsji61. Genetyczne odwzorowanie tego zespołu do 6q25-27 doprowadziło do identyfikacji mutacji odpowiedzialnych za autosomalny recesywny młodzieńczy parkinsonizm w genie kodującym białko określane jako parkin.62 Parkin to wyrażany głównie w układzie nerwowym i jest jednym z rodziny białek znanych jako ligazy ubikwitynowe E3, które wiążą krótkie łańcuchy peptydowe ubikwityny z białkami, proces nazywany ubikwityną, tym samym znakując je do degradacji przez ścieżkę degradacji proteosomalnej.
Autosomalny recesywny młodzieńczy parkinsonizm wynika z utraty funkcji obu kopii genu parkiny, 63-65, prowadzącego do autosomalnego recesywnego dziedziczenia, w przeciwieństwie do mutacji missense, które zmieniają .-synukleinę i powodują dominujące dziedziczne zaburzenie. Niedawno jednak poszerzyło się spektrum chorób, o których wiadomo, że są powodowane przez mutacje w parkuin, z widoczną sporadyczną chorobą Parkinsona występującą w wieku dorosłym, dopiero w piątej i szóstej dekadzie życia, w związku z mutacjami genu parkin. nawet kilku pacjentów z pozornie klasyczną sporadyczną chorobą Parkinsona z początkiem dorosłości, którzy wydają się mieć tylko jeden zmutowany allel parkinowy, chociaż wyczerpujące wykazanie, że inny allel jest naprawdę prawidłowy i nie zawiera niezwykłej mutacji poza sekwencją kodującą i jej bezpośrednim nie ma jeszcze otoczenia
[podobne: dental partner, korona na cyrkonie cena, klinika stomatologiczna częstochowa ]
[przypisy: pieprzyk wikipedia, akson olsztyn, gumtree radom ]