Choroba Alzheimera i choroba Parkinsona ad

W jednym badaniu środowiskowym we Francji częstość występowania choroby o wczesnym początku (zdefiniowanej jako początek przed 61 rokiem życia) wynosiła 41 na 100 000; tak więc wczesne przypadki stanowią około 6 do 7 procent wszystkich przypadków choroby Alzheimera.12 Około 7 procent wczesnych przypadków zachorowań jest rodzinnych, z autosomalnym dominującym modelem dziedziczenia i wysoką penetracją.12 Tak więc rodzinne formy wczesnego – choroba Alzheimera, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, jest rzadka; jednak ich znaczenie wykracza daleko poza ich częstotliwość, ponieważ pozwoliły naukowcom zidentyfikować niektóre z krytycznych patogenetycznych ścieżek choroby. Figura 2. Figura 2. Zmienione reszty aminokwasowe w segmencie prekursorowego białka .-amyloidu sąsiadującego z jego domeną transbłonową w wyniku mutacji błądzenia i wywołującej wczesny początek rodzinnej choroby Alzheimera. Litery to jednoliterowy kod dla aminokwasów w białku prekursorowym .-amyloidu, a liczby pokazują pozycję dotkniętego aminokwasu. Zmienione reszty aminokwasowe znajdują się w pobliżu miejsc cięcia .-, .- i .-sekretazą (czerwone trójkąty). Normalne reszty zaangażowane w mutacje missense są pokazane jako zielone kółka, podczas gdy reszty aminokwasowe reprezentujące różne mutacje missense są pokazane jako żółte pudełka. Mutacje prowadzą do akumulacji toksycznego peptydu A.42, a nie peptydu A.40 typu dzikiego.
Mutacje błądzące, które zmieniają pojedynczy aminokwas, a zatem funkcję genu, zidentyfikowano w trzech genach w rodzinach z wczesną autosomalną dominującą chorobą Alzheimera. Badania sprzężeń rodzinnych i sekwencjonowania DNA wykazały mutacje odpowiedzialne za autosomalne dominujące formy choroby o wczesnym początku w genie kodującym białko prekursorowe .-amyloidu na chromosomie 21 (Figura 2), jak również w dwóch genach o podobieństwie do siebie, preseniliny (PSEN1) na chromosomie 14 i presenilinie 2 (PSEN2) na chromosomie 1. Mutacje PSEN1 są częstsze niż mutacje PSEN2. Na przykład w badaniu francuskich rodzin połowa pacjentów z rodzinną, wczesną postacią choroby Alzheimera, która została dziedziczona jako autosomalna dominująca cecha miała mutacje w PSEN1, podczas gdy około 16 procent rodzin miało mutacje w białku prekursorowym .-amyloidu ( sam .APP). 12 Nie znaleziono mutacji PSEN2, a geny odpowiedzialne za pozostałe 30% przypadków nie były znane.
Rycina 3. Rycina 3. Normalne przetwarzanie białka prekursorowego .-amyloidu, jak również wpływ na przetwarzanie zmian w białku w wyniku mutacji bzdur związanych z wczesną chorobą rodzinną Alzheimera. Te mutacje (wskazane przez żółte symbole serii) albo zakłócają .-sekretazę, albo wzmacniają cięcie .- lub .-sekretazą, powodując zwiększenie produkcji toksycznego peptydu A.42, a nie peptydu A.40 typu dzikiego. Leki selektywne wobec niektórych sekretaz mogą zmniejszać lub eliminować przetwarzanie białka prekursorowego .-amyloidu na toksyczny peptyd A.42, a zatem pomagają zapobiegać chorobie Alzheimera lub spowolnić jego progresję. Grubość strzałek przedstawia ilość każdego peptydu wytworzonego względem innych peptydów.
Mutacje prezeniliny i .APP stwierdzone u pacjentów z rodzinną wczesną chorobą Alzheimera wydają się skutkować zwiększoną produkcją A.42, która jest prawdopodobnie głównym gatunkiem neurotoksycznym zaangażowanym w patogenezę choroby. [13]
[hasła pokrewne: granat indeks glikemiczny, endometrium z oznakami proliferacji, pediatra z dojazdem do domu wrocław ]
[hasła pokrewne: paula banot, antybiotyk amoksiklav, medycyna grabieniec ]