Choroba Alzheimera i choroba Parkinsona cd

W tych postaciach choroby Alzheimera mutacje w samym APP lub w prezenilinach mogą przesunąć miejsce cięcia w celu faworyzowania miejsca sekretazy .14, a w szczególności faworyzować zwiększoną produkcję toksycznego peptydu A. 42 w krótszym, mniej toksycznym peptydzie A. 40. Presenilina może w rzeczywistości być samą sekretazą . lub niezbędnym kofaktorem w aktywności sekretazy ..15. Toksyczny peptyd jest zwiększony w surowicy pacjentów z różnymi mutacjami .APP, PSEN1 i PSEN2 powodującymi wczesną chorobę Alzheimera. 16. Hodowla komórki transfekowane w celu ekspresji normalnego białka prekursorowego .-amyloidu ogólnie przetwarzają około 10 procent białka w toksyczny peptyd A.42. Ekspresja różnych zmutowanych genów .APP lub PSEN1 związanych z rodzinną chorobą Alzheimera o wczesnym początku może skutkować zwiększeniem wytwarzania A.42 o czynnik do 10,17-19 Identyfikacja mutacji w .APP i prezenilinach we wczesnych rodzinach z chorobą Alzheimera choroba nie tylko sugeruje wspólny mechanizm, dzięki któremu mutacje w tych genach mogą wywierać szkodliwe działanie (tj. zwiększoną produkcję lub zmniejszony klirens A.42 i tworzenie agregatu białkowego, płytki amyloidowej), ale także dostarcza dowodów na bezpośrednią rolę A.42. W przeciwieństwie do tego, mutacje w genie tau, które kodują białko zawarte w innej strukturze neuropatologicznej w chorobie Alzheimera, splątanie neurofibrylarne, nie zostały zidentyfikowane w rodzinach z dziedziczną chorobą Alzheimera, chociaż są widoczne w innym, rzadszym zaburzeniu neurodegeneracyjnym, przedwczesnej degeneracji z parkinsonizmem21, 22 (Figura 3). Równie ważne jak rzadkie rodzinne wczesne postacie choroby Alzheimera były dla zrozumienia patogenezy choroby, większość pacjentów w każdym wieku ma sporadyczną (niewłóknistą) chorobę, w której nie zidentyfikowano mutacji w genach .APP lub preseniliny. Jednak inny genetyczny czynnik ryzyka, warianty APOE, gen, który koduje apolipoproteinę E, składnik cząsteczki lipoproteiny o niskiej gęstości, jest powiązany z chorobą Alzheimera.23 Trzy warianty genu i białka znajdują się w populacjach ludzkich i wynikają ze zmian pojedynczych aminokwasów w apolipoproteinie E (określanej jako allele APOE .2, .3 i .4). Przenoszenie jednego allelu .4 APOE prawie podwaja ryzyko życia w chorobie Alzheimera (z 15 do 29 procent), podczas gdy nie posiadające allela .4 APOE zmniejsza ryzyko o 40 procent.24 Początkowo krzywe przeżycia analizujące wpływ allelu .4 APOE na występowanie choroby Alzheimera sugerowało, że 70 do 90 procent osób bez tego allelu nie chorowało w wieku 80 lat, podczas gdy 30 do 60 procent osób z jednym allelem .4 APOE i tylko 10 procent osób homozygotycznych, które przeżyły do tego wieku 80 osób nie chorowało na chorobę.23 Nowsze badania dostarczyły również dowodów na to, że APOE .4 odgrywa rolę w chorobie Alzheimera, ale efekt był mniej wyraźny, a wskaźnik przeżycia bez choroby sięgał nawet 70 procent u osób homozygotycznych.25
Chociaż wielkość wpływu allelu .4 APOE różni się w badaniach, wydaje się, że występuje efekt dawki, ponieważ przeżycie wolne od choroby było niższe u osób homozygotycznych niż u osób heterozygotycznych
[przypisy: ubytek słuchu, gumtree myślenice, silne leki przeciwbólowe na recepte lista ]
[przypisy: gumtree myślenice, tablica pl ropczyce, cewnik dj ]