Dylematy w leczeniu kardiologicznym

width=300

Dylematy w leczeniu kardiologicznym często pojawiają się w odniesieniu do polityki dotyczącej terapii ICD u osób z nieubłaganą progresją choroby lub w wieku bardzo zaawansowanym. Chociaż decyzje dotyczące leczenia nie powinny opierać się przede wszystkim na wieku chronologicznym, korzyści wynikające z zainicjowania takiego leczenia u starszych pacjentów są niejasne, zakładana korzyść potencjalnie osłabiona przez względny wzrost częstości występowania czynników śmierci, w tym raka i demencji. Dowody wskazują, że około 50% pacjentów otrzymujących ICD po 65 roku życia może umrzeć lub  znaleźć się w hospicjum w ciągu 5 lat po wszczepieniu defibryltora. Podobnie korzyści po przyjęciu często de facto pozycji domyślnej – niewykorzystane generatory ICD u starszych pacjentów doświadczających śmierci z powodu wielu innych chorób są trudne do ustalenia. Niektóre z tych osób, kierując się wskazówkami klinicystów, mogą zdecydować się na pewną nawigację swojej śmiertelności, akceptując możliwość nagłej śmierci jako alternatywy dla przewlekłego i uciążliwego zgonu spowodowanego postępującą niewydolnością serca lub inną śmiertelną chorobą. Możliwe do uniknięcia szkody związane z działaniem urządzenia pod koniec życia zostały dobrze opisane.
[patrz też: zgrubienie pod pachą, szpital bródnowski rejestracja, symfaxin ]