Przejściowy atak niedokrwienny - proponowana nowa definicja

Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę, aby przedefiniować przejściowy atak niedokrwienny (TIA), przeprowadzony przez Grupę Roboczą TIA i opisany przez Albersa i in. (21 listopada) .1 Proponowana definicja jest jednak niepraktyczna. Potrzebne są jasne definicje choroby, aby kierować leczeniem i umożliwić badaczom prowadzenie badań z wykorzystaniem podobnych grup pacjentów. Proponowana przez autorów definicja, wymagająca obrazowania mózgu, zastępuje arbitralną definicję czasową z równie arbitralną definicją opartą na zasobach. Jeśli ta definicja zostanie zastosowana, rozróżnienie między udarem a TIA będzie zale...

Memantyna w umiarkowanej do ciężkiej chorobie Alzheimera czesc 4

Narzędzie Wykorzystanie zasobów w Dementia25 zostało zaprojektowane w celu oceny obciążenia opiekuna i dostarczenia danych dotyczących zdrowia związanych z chorobą Alzheimera poprzez zorganizowane wywiady z opiekunami. Aby dodatkowo ocenić kliniczne znaczenie efektów leczenia, zdefiniowano wieloczynnikową analizę odpowiedzi. Pomiary bezpieczeństwa, oceniane w określonych odstępach czasu, obejmowały badania neurologiczne i fizyczne, pomiar parametrów życiowych, elektrokardiografię, testy laboratoryjne (testy hematologiczne, wartości chemiczne krwi i analiza moczu) oraz rejestrację zdarzeń niepożądanych.
An...

Ryzyko białaczki po chemioterapii i radioterapii raka piersi ad

W analizach regresji logistycznej obecność pielęgniarki A była niezależnym czynnikiem ryzyka dla nie-R. zakażenia rdzenia kręgowego oskrzeli (iloraz szans = 31, P = 0,01), wraz z niewydolnością nerek (iloraz szans = 124, P = 0,004), większą liczbą chorób podstawowych (iloraz szans = 4, P = 0,008), oraz dłuższy okres wentylacji (iloraz szans = 3, P = 0,04). Badanie proceduralne
Ponieważ obecność pielęgniarki A była powszechnym czynnikiem ryzyka infekcji rany wywołanej przez ranę oskrzelową wywołaną przez R. bronchialis i inne organizmy, obserwowaliśmy jej aktywność podczas pomostowania aortalno-wieńco...

Najnowsze zdjęcia w galerii hiperglikemia:

331#olx pl opole , #kaspazy , #desmoxan skutki uboczne , #ubytek słuchu , #szpital bródnowski rejestracja , #granat indeks glikemiczny , #stomatologia estetyczna warszawa , #profi med , #olx cielaki , #gumtree myślenice ,