Memantyna w umiarkowanej do ciężkiej chorobie Alzheimera ad 7

Różnice punktowe pomiędzy pacjentami leczonymi lekiem i placebo w skali ilościowej niekoniecznie wskazują, że te efekty mają znaczenie kliniczne. Analizy odpowiedzi (wskaźniki indywidualnej odpowiedzi) są często wykonywane w celu zilustrowania klinicznego znaczenia wyników. W niniejszym badaniu zaobserwowano znaczącą różnicę w predefiniowanym kryterium odpowiedzi, która obejmowała wiele punktów końcowych. Efekty leczenia widoczne w obszarach poznania i funkcjonowania zdawały się przekładać na poprawę zachowania pacjentów (mniej agitacji w raportach zdarzeń niepożądanych) i łagodzenie ciężaru dla opiekunów (mniej godzin spędzonych na asystowaniu pacjentowi). Wyniki niniejszego badania nie można bezpośrednio porównać z wynikami badań innych leków przeciw demencji (takryna, donepezil, rywastygmina i galantamina); praktycznie wszystkie opublikowane badania tych związków przeprowadzono u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą Alzheimera. Wyjątek stanowi niedawne badanie donepezilu przeprowadzone przez Feldmana i wsp. [27]. Jednak nawet w tym badaniu wzięli udział pacjenci z mniej ciężką chorobą (średni wynik badania stanu mini-mentalnego w punkcie wyjściowym wynosił 12) niż w obecnym badaniu, którego średnia Mini Wynik oceny stanu mózgu na linii podstawowej był mniejszy niż 8. Efekty leczenia memantyną w niniejszym badaniu i donepezilem w badaniu Feldman et al. mają podobną wielkość dla wspólnych punktów końcowych, CIBIC-Plus i baterii o znacznej uciążliwości. Związki cholinergiczne mają działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, podczas gdy tolerancja memantyny w tym badaniu była doskonała. Przyszłe badania będą musiały zbadać, czy leczenie memantyną i leczenie cholinergiczne może ostatecznie okazać się komplementarne, a nawet synergistyczne.
Istnieją poważne ograniczenia tego badania. Wskaźnik rezygnacji dla całej populacji badanej wynosił 28 procent, co prawdopodobnie można przypisać stosunkowo ciężkiemu stadiom choroby u badanych pacjentów. Wskaźnik wycofania był wyższy w grupie placebo (33 procent) niż w grupie z memantyną (23 procent). Brak uzyskania informacji w 28. tygodniu dla większości pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali badanie, ogranicza interpretację wyników. Jednak średni czas losowo przydzielonej terapii dla pacjentów w tym 28-tygodniowym badaniu wynosił 24 tygodnie dla obu grup badanych. W trzech analizach zbadano wpływ różnych strategii zastępowania brakujących obserwacji na wszystkich pacjentów przydzielonych do leczenia, a wyniki nie zmieniły się istotnie. Tak więc nasze dane wskazują, że memantyna zmniejsza spadek u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Alzheimera.
[hasła pokrewne: stomatologia estetyczna warszawa, ubytek słuchu, usg łódź prywatnie ]
[przypisy: pieprzyk wikipedia, akson olsztyn, gumtree radom ]