Synteza aldosteronu w marnowaniu soli Wrodzona hiperplazja nadnerczy z całkowitym brakiem nadnerczy 21-hydroksylazy ad 5

Efekt funkcjonalny netto u tych czterech pacjentów był równoważny homozygotycznej delecji CYP21, jednak każdy z nich był zdolny do wytworzenia jakiegoś aldosteronu. 21-hydroksylacja 21 zewnątrzadrenaliny jako źródło substratu dla syntezy aldosteronu nadnercza jest mało prawdopodobna ze względu na stosunek normalny do niskiego dla zamiany progesteronu w deoksykortykosteron w Pacjentach i 2. Możliwość 21-hydroksylacji pozadrenaliny staje się jeszcze mniejsza, jeśli wziąć pod uwagę że Pacjent był zdolny do wydzielania 20,0 nmoli aldosteronu-18-glukuronidu na metr kwadratowy dziennie po trzech dniach pozbawienia sodu, gdy krążący deoksykortykosteron był niewykrywalny. Ta młoda kobieta od wielu lat nie miała miesiączkowania i miała wyniki radiologiczne i laparoskopowe zgodne z zespołem policystycznych jajników. Chociaż gonady są zdolne do 21-hydroksylacji, nie znaleziono różnicy w stosunku konwersji progesteronu do dezoksykortykosteronu u mężczyzn i kobiet, 27 i aldosteron nie mogą być syntetyzowane przez jajniki.
Tak więc należy postulować istnienie innego enzymu nadnerczy, który ma co najmniej pewną aktywność 21-hydroksylazy. Żaden z trzech innych enzymów z nadnerczymi cytochromem P-450 zaangażowanych w steroidogenezę nie ma aktywności 21-hydroksylazy. Ludzkie homologi innego enzymu cytochromu P-450, forma I wątroby królików (P450IIC) – o których wiadomo, że mają aktywność 21-hydroksylazy33, 34 – zostały sklonowane, 35, 36, ale aktywności 21-hydroksylazy nie wykazano w preparatach ludzkich. mikrosomy wątroby. Jest możliwe, że w preparacie in vitro utracony zostanie pewien czynnik występujący in vivo w mikrosomach i niezbędny do aktywności enzymatycznej. Ekspresja tych enzymów nie została jeszcze wykryta w ludzkich nadnerczach.
Najbardziej zauważalną różnicą pomiędzy pacjentem, u którego odzyskała homeostaza sodu, a pozostałymi pacjentami, była jej skrajna niezgodność, polegająca na tym, że odstawiła ona terapię glikokortykosteroidami i mineralokortykoidami na półtora roku przed przedstawieniem do ponownej oceny medycznej. Można sobie wyobrazić, że bardzo wysokie poziomy prekursorów 21-hydroksylazy lub ich metabolicznych produktów ubocznych indukowały ekspresję enzymu ratunkowego , jak omówiono powyżej. Istnieją dowody na to, że zarówno estrogen37, jak i progesteron38 odgrywają rolę induktorów 21-hydroksylazy zewnątrzadrenalinowej. W rzeczywistości ta ostatnia może być częścią pętli sprzężenia zwrotnego, aby zrównoważyć natriuretyczny efekt progesteronu podczas fazy lutealnej cyklu menstruacyjnego u zdrowych kobiet. [27]
Podsumowując, fenotypowe spektrum wrodzonej hiperplazji nadnerczy z powodu niedoboru 21-hydroksylazy nie jest w pełni wyjaśnione przez specyficzne mutacje występujące w genie CYP21. Niezwykłe zjawisko regeneracji po marnowaniu soli można określić na podstawie aktywności enzymu nadnerczy innego niż P-450c21.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez granty (HD-00072, RR-47, RR-06020-01, AM-97029 i DK-37867) z National Institutes of Health, przez Fundację Horace Goldsmith oraz przez Fundację Harolda i Juliet Kalikow.
Przedstawione w części na spotkaniu Towarzystwa Badań Pediatrycznych, Anaheim, Kalifornia, kwiecień 1987 r. I przedstawione w formie abstrakcyjnej (Pediatr Res 1987; 21: Suppl: 254A).
Jesteśmy wdzięczni pracownikom Centrum Badań Klinicznych dla Dzieci i jego Laboratorium Podstawowemu za pomoc w przeprowadzeniu tych badań i testów hormonalnych; Drs Bo Dupont i Soo Young Yang za serotypowanie HLA; do pani Vita Amendolagine i pana Christophera Crawforda za pomoc w przygotowaniu manuskryptu; i do Drs. Joseph M. Gertner, Abraham G. White i Grace M. Tannin za krytyczne przeczytanie rękopisu.
Author Affiliations
Z Departamentu Pediatrii, New York Hospital-Cornell Medical Center, 525 E. 68th St., New York, NY 10021, gdzie prośby o przedruk należy kierować do dr Speiser.

[hasła pokrewne: akson olsztyn, czterochlorek węgla, cewnik dj ]